Steinsprut i lakk


Vi legger lakk i sårene som oppstår etter steinsprut fra andre biler

Dette er en behandlingsmetode som stopper rust og korrosjon. Alternativet er å lakkere hele delen, noe som ofte blir svært kostbart. Vi benytter spesiallakk, som er beregnet kun for dette formålet.